17. toukokuuta 2017

Kostotar

Kuva on otettu 9.5.2017 Turun Taidemuseossa: Elina Brotherus Teoksia / Verk / Works 1998-2015

On vaikea valita otsikko aiheelle, joka on ristiriitainen ja voimakkaita tunteita herättävä. Kun kuuntelin psykoanalyytikko Elina Reenkolan puhuvan naisen aggressiosta jokin aika sitten, tiesin kirjoittavani aiheesta. Suunnitelma on kiertänyt kehää päässäni pitkään, miten kuvata naisen aggressiota tiiviisti ja sanoa siitä jotakin oleellista. Aihe on edelleen tabu, mutta tulee julkisuuteen silloin tällöin hyvin rankoissa tilanteissa: lapsen surman ja pahoinpitelyn, parisuhdeväkivallan ja tyttöjen jengitappelun tapaisissa yhteyksissä.

”Naisen aggressiot ilmenevät usein epäsuorina, vaikeammin tunnistettavissa muodoissa kuin avoin fyysinen väkivalta. Naiset eivät pysty alistamaan ja sortamaan miehiä samalla tavoin kuin miehet ovat alistaneet naisia.”

Tuohon ajatukseen on helppo yhtyä ja samalla pohtia, mitkä ovat ne naamiointikeinot, joilla aggressio peitetään – jopa itseltä. Etenkin äidin rooliin liittyy ihannointia, jonka seurauksena kulttuurimme on kykenemätön näkemään äitiyden mustaa puolta. Kansallisteatterin Omapohjassa Marko Järvikallaksen näytelmä Äidin rakkaus kuvaa äidin ja pojan välistä suhdetta, jossa äidin rakkaus on vääristynyttä: symbioottista, takertuvaa, tukahduttavaa, sitovaa ja ylisuojelevaa. Katselin esityksestä kirjoitettuja kritiikkejä ja näytelmän esittelyjä. Näytelmä kuvattiin trilleriksi, jossa kieroutuneita käänteitä todella löytyi, mutta äidin taustasta vilahti myös jotakin, jolla voisi selittää tuhoavan rakkauden.

Kaikki naiset eivät ole äitejä, mutta jokaisella tytöllä on äiti. Aggressiivisten tunteiden tunnistaminen omassa äidissä on helppoa, jos se ilmenee suorana fyysisenä tekona, mutta paljon hankalampaa silloin kun se naamioituu ylihuolehtivaisuuteen, uhrautumiseen, kateuteen tai mitätöintiin.

Naiseksi kasvaminen on työlästä: itsenäistyminen ja erillisyys äidistä on vaikeaa etenkin silloin, kun äiti näkee tyttärensä omana jatkeenaan tai oman masennuksensa lievittäjänä. Tytöt kokevat piilotetun aggression koulukiusaamisessa tyttöjen keskeisissä suhteissa erilaisena kuin pojat vastaavissa tilanteissa. Sosiaalinen manipulaatio on tyttöjen parissa yleisempää, se on monesti hienovaraisempaa ja kohdistuu kohteena olevan henkilön persoonaan, ulkonäköön, vaatteisiin ja henkilösuhteisiin. Pienet tytöt ovat taitavia käyttämään epäsuoraa aggressiota: leikeissä yksi suljetaan ulkopuolelle, juonitellaan selän takana ja mustamaalataan. Jos uhri, tässä tapauksessa tyttö, menettää malttinsa, alkaa itkeä, kirkua tai heitellä tavaroita kiusaajiaan kohti, hänen katsotaan käyttäytyvän sopimattomasti. Aikuisten maailmaan tilanne siirtyy: itsehillinnän menettäminen on naiselle heikkous ja johtaa arvostuksen ja aseman laskuun ryhmässä.

Sadut ja myytit kuvaavat monipuolisesti naisen aggressiota. Saduissa pahan äidin ominaisuudet kuvataan usein sijoitettuna äitipuoleen. Näitä satuja on useita. Mutta myytit ovat suorapuheisempia ja tulkitsevat syvällisemmin äidin lapseensa kohdistamaa väkivaltaa.

”Herkästi haavoittuvalla äitiyden alueella naiset yrittävät toimia viimeiseen saakka kuin Kalevalan myyttiset sankarittaret. Pohjolan emännät, omavaraisina amatsoneina, myöntämättä ongelmia, masennusta tai avun tarvetta.”

Kreikkalaiset myytit kertovat Medeiasta, Oidipuksen äidistä ja Demeterista, jotka kaikki tekivät tuhoisia tekoja lapsilleen. Taustalla on nöyryytyksestä ja häpeästä kumpuava kosto. Koston yllykkeenä toimii häpeä. Usein puhutaankin koston kierteestä, joka jatkuu kostosta toiseen. Kierre pysähtyy vasta sitten, kun kyetään suremaan aidosti koettuja loukkauksia ja nöyryytyksiä.

”Äitiydessä naisella on rajatonta valtaa, vaikka sitä ei muualla olisi.”

Tämä altistaa erityisesti ne lapset huonolle kohtelulle, joiden vanhemmuus on yksinomaan äidin varassa ja muukin tukiverkosto ympärillä on hatara. Syy on yksinkertaisesti se, että äiti voi ammentaa vain niistä vanhemmuuden lähteistä, jotka ovat hänelle kertyneet omassa lapsuudessa.

”Äidin psyykkinen väkivalta lasta kohtaan on yleistä, mutta vaiettua ja näkymätöntä ja säilyy mykkänä lapsen mielessä.”

Sanotaan, että naisella on elefantin muisti, jossa säilyvät loukkaukset ja nöyryytykset. Nämä puetaan monesti kostofantasioiksi, jotka voivat toteutua tuhoamisena tai rakentavana toimintana. Rakentavana aggressio johtaa itsen tai toisten oikeuksien puolustamiseen. Nainen voi kamppailla elämässä menestyäkseen urallaan, opiskelussa, sosiaalisissa suhteissa, taiteellisessa luomistyössä ja monella muulla tavalla. Tuhoamiseen johtava kosto voi kohdistua myös itseen, mutta kuten tässä yhteydessä on pyritty kuvaamaan myös lapseen.

Kovin synkissä vesissä kahlaan juuri nyt, odottaessani illan teatteriesitystä Macbeth, jossa lady Macbeth yllyttää puolisonsa raakuuksiin vetoamalla miehen maskuliinisuuteen. Tekstin otsikoksi kirjoitan Kostotar, vaikka Elina Reenkolan kirja antaisi mahdollisuuden nostaa aggressiosta sen hyvän, rakentavan ja uutta luovan puolen.

Lainaukset: Elina Reenkola Nainen ja viha – aggressio voimavaraksi. Minerva Kustannus 2008

Tässä linkki valokuvataiteeseen:
www.elinabrotherus.com